` Daproverb 11.5.0 uitgebracht | Daproverb

Daproverb 11.5.0 uitgebracht

Datum: 
2016-09-27

Daproverb 11.5.0 is uitgebracht.

Nieuw onderdeel

Een nieuw onderdeel "Conclusiekalender" werd toegevoegd. Het stelt de gebruiker in staat om conclusietermijnen te berekenen overeenkomstig art. 747 § 2, Ger. W. en desgewenst een brief of een beschikking met de kalender in te voegen in Word.

Bijgewerkte onderdelen

Het onderdeel "Datumberekening voor het strafprocesrechtelijk hoger beroep" werd gewijzigd voor wat betreft de berekening van de bijkomende termijn voor het hoger beroep van het openbaar ministerie nadat de beklaagde/burgerrechtelijk aansprakelijke partij hoger beroep instelde tegen een verstekvonnis.

Het onderdeel Rechtsbijstand werd bijgewerkt voor wat betreft de grensbedragen toepasselijk vanaf 1 september 2016 en het leefloon toepasselijk vanaf 1 juni 2016.

De werkbladen "Tafels", "Prothesen" en "Uitvaartkosten" zijn bijgewerkt met de recentste gegevens voor berekening van de levensduur (zie hierna).

De recentste sterftetafels "in exacte leeftijd" van 2015 van de ADSEI (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie)(vroeger NIS) van de FOD Economie zijn nu gebezigd in plaats van de tafels van 2014 die in de vorige versie van het programma werden gebruikt.

De handleiding werd bijgewerkt.