Over mij

Personalia

(de afbeelding vergroten door erop te klikken)

Ere-ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Ieper.

 • Geboortedatum: 2 maart 1944.
 • Woonplaats: Ieper.  Lees meer.

Studies

 • Grieks-Latijnse humaniora Koninklijk Atheneum Ieper
 • Doctor in de rechten (1967) Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Loopbaan

Vertegenwoordigde FOD Justitie in: de Hoge Raad voor de Verkeersveiligheid; de subcommissie "Verkeers- en vervoersrecht" van de Centrale Commissie "Rechtsterminologisch Woordenboek" van de BENELUX ECONOMISCHE UNIE; de Subcommissie nr. X "Penal Aspects of Drug Abuse" van The European Committee on Crime Problems" (E.C.C.P.) van de RAAD VAN EUROPA (later "The Committee of Experts"); de Interdepartementale werkgroep gelast met de studie van de preventie en bestrijding van de zware criminaliteit (hold-ups); de Werkgroep Centraal Strafregister; in Beneluxverband de werkzaamheden voor het "Ontwerpverdrag over het overnemen van de strafvervolgingen" en het "Verdrag tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in strafzaken".
Was onder meer plaatsvervangende onderzoeksrechter, voorzitter van een enkelvoudige kamer in strafzaken, voorzitter van een meervoudige kamer in strafzaken (o.a. hoger beroep tegen vonnissen politierechtbank en zedendelicten), voorzitter van de correctionele raadkamer, voorzitter van een burgerlijke kamer met drie rechters, had zitting in de kamer voor de verzoeken tot rechtsbijstand.
Stad in de Westhoek (zuid-westen van provincie West-Vlaanderen). Bijnamen: "Kattenstad" en "Vredesstad". In de Middeleeuwen een van de grote Vlaamse lakensteden, vanwaar de lakenhalle. Ook de Sint-Maartenskathedraal en de Vauban-vestingen dateren uit die periode. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de stad nagenoeg volledig vernield, maar naderhand opnieuw opgebouwd. Onder de Menenpoort blazen klaroenblazers (sinds 1928) elke avond om 20 uur stipt de "Last Post" ter nagedachtenis van de honderdduizenden gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog. Dit gedenkteken draagt de namen van 54.896 vermiste soldaten van het toenmalige Britse Imperium. Voornaamste monumenten: Lakenhalle, Sint-Maartenskathedraal, Menenpoort, Rijselpoort. Evenementen: driejaarlijkse Kattenstoet.
 • Credoc vzw (Centrum voor rechtsdocumentatie): analist-documentalist (1968 - 1969).
 • Ministerie van Justitie (thans FOD Justitie): bestuurssecretaris Bestuur der wetgeving, afdeling Strafwetgeving (1969 - 1972). Lees meer.
 • Substituut-procureur des Konings parket rechtbank van eerste aanleg Ieper (1972 - 1978).
 • Rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Ieper (1978 - 1998).
 • Ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Ieper (1998 - 2004). Lees meer.
 • Voorzitter Probatiecommissie gerechtelijk arrondissement Ieper (1990 - 2000).
 • Was plaatsvervangend lid Wervingscollege der Magistraten (vanaf 1992).
 • Was Redactielid Tijdschrift voor West-Vlaamse Rechtspraak.
 • Was Lesgever beroepsopleiding stagiair(e)s balies Ieper en Kortrijk (vakken Strafvordering en Probatie).
 • Inrustestelling 30/4/2004.

Eretekens

 • Officier in de Leopoldsorde
 • Ridder in de Leopoldsorde
 • Officier in de Kroonorde

Hobby's

Alles wat te maken heeft met computers en informatica.

Zo bv. ontwerpen en bijwerken van het programma Daproverb zowel met VBA (Visual Basic for Applications) als met Visual Basic en met C# / WPF.

Programmeertalen: VBA, Visual Basic en CSharp (C#).

Vertalen in het Nederlands van software (zoals jv16 PowerTools van Macecraft Software en Actual Installer van Softeza).