Installatie-instructies

Installatierichtlijnen

Het installatiebestand kan uitsluitend worden geïnstalleerd op persoonlijke pc's en niet op FOD Justitie pc's. De stafdienst ICT van FOD Justitie installeert Daproverb zelf op de computers van de leden van de Rechterlijke orde.

Bij voorkeur de vorige versie van de computer verwijderen alvorens de nieuwe versie te installeren:
- wanneer Daproverb werd geïnstalleerd met behulp van het installatiebestand voor persoonlijke pc's gebeurt dat in principe automatisch bij de installatie van een nieuwe versie. Toch verdient het aanbeveling de vorige versie vooraf te verwijderen (zie uitgebreide info op de pagina Vaak gezocht ("Daproverb verwijderen/de-installeren in Windows 10").

Om de nieuwe versie te installeren:
- met het installatiebestand voor persoonlijke pc's: 1) het zip-bestand uitpakken, 2) dubbelklikken op het uitgepakte exe-bestand en 3) de richtlijnen volgen.

Om de volgende versie(s) te installeren:
- controleer regelmatig op updates door te klikken op de knop "Updates" op de startpagina van het programma. Als er een update beschikbaar is kunt u die downloaden vanaf deze website en dan handelen zoals hierboven beschreven.

Systeemvereisten

  • Windows 10 of Windows 11.
  • .NET 6.0.1 moet geïnstalleerd zijn op de pc. Wordt zo nodig geïnstalleerd bij de installatie.
  • OPGELET: dit is een Windows Bureaublad-applicatie. De Excel-versie van Daproverb is niet meer beschikbaar. Kan niet worden geïnstalleerd onder Linux noch op een Apple computer.

Mogelijke download- en installatieproblemen

Lees over deze mogelijke problemen de pagina Vaak gezocht (Veelgestelde vragen) van deze website.

Problemen met Windows-beveiliging en Daproverb-programma

Zie over dat probleem de pagina Vaak gezocht (Veelgestelde vragen) van deze website.