Zwitsers zakmes voor rechtspractici.
Handiger rekenen met datums, procenten, vergoedingen, interesten en rechtsbijstand.