` Daproverb 11.3.4 klaar | Daproverb

Daproverb 11.3.4 klaar

Datum: 
2014-10-18

De nieuwste versie (11.3.4) van Daproverb is klaar.

Dit zijn de voornaamste wijzigingen:

BIjgewerkte onderdelen:

Het onderdeel Rechtsbijstand werd bijgewerkt voor wat betreft de grensbedragen toepasselijk vanaf 1 september 2014.

De werkbladen "Interestberekening" en "Toerekening" zijn bijgewerkt met de recentste wettelijke rentetarieven voor Handelstransacties (alleen voor de overeenkomsten gesloten vóór 16/03/2013: tweede semester 2014: 7,5 %).

De werkbladen "Tafels", "Prothesen" en "Uitvaartkosten" zijn bijgewerkt met de recentste gegevens voor berekening van de levensduur (zie hierna).

De recentste sterftetafels "in exacte leeftijd" van 2013 van de ADSEI (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie)(vroeger NIS) van de FOD Economie zijn nu gebezigd in plaats van de tafels van 2012 die in de vorige versie van het programma werden gebruikt.