` Daproverb 11.3.0 klaar | Daproverb

Daproverb 11.3.0 klaar

Datum: 
2014-01-18

De nieuwste versie van Daproverb (11.3.0) is klaar.

Ziehier de voornaamste wijzigingen:

De broncode voor de automatische invoer van de wettelijk rente in de onderdelen Interestberekening, Toerekening en Recapitulatie werd geoptimaliseerd.

Bijgewerkte onderdelen

Het onderdeel Rechtsbijstand werd bijgewerkt voor wat betreft de grensbedragen toepasselijk vanaf 1 september 2013. De bedragen op basis van het leefloon zijn bijgewerkt per 1 september 2013.

De module "Aftrek kosten van eigen onderhoud" is bijgewerkt met de statistieken van ADSEI uit de recentste Huishoudbudgetenquête 2012.