` Daproverb 11.2.0 klaar | Daproverb

Daproverb 11.2.0 klaar

Datum: 
2013-08-03
 

De nieuwste versie van Daproverb (11.2.0) is klaar en online.

Ziehier de voornaamste wijzigingen.

Bij opstarten wordt gecontroleerd of 'Toegang tot Visual Basic-project vertrouwen' is ingeschakeld in Excel, want als dat niet het geval is kan Daproverb niet werken zoals het hoort.  Desgewenst wordt het correcte dialoogvenster meteen weergegeven om de nodige wijzigingen te kunnen uitvoeren.

Zoals vroeger al werd meegedeeld is Daproverb voortaan volledig tweetalig Nederlands-Frans.
Het programma wordt automatisch geopend op de Startpagina in de taal van de geïnstalleerde Microsoft Office applicatie.
Op de Startpagina kan de taal worden gewisseld door te klikken op de knop naast het pictogram met de vlag.

De onderdelen Tijdelijke ongeschiktheid, Interestberekening, Toerekening en Recapitulatie zijn voorzien van de nieuwe werkbladknoppen Exporteren en Importeren. Met deze knoppen kunnen de werkbladgegevens worden geëxporteerd naar een tekstbestand en later weer worden geïmporteerd in het overeenstemmende werkblad.

Het onderdeel Rechtsbijstand werd bijgewerkt voor wat betreft de grensbedragen toepasselijk vanaf 1 september 2013 (B.S., 19/8/2013).