` Daproverb 10.2.0 gereed | Daproverb

Daproverb 10.2.0 gereed

Datum: 
2013-03-14

Er is weer een nieuwe versie van Daproverb (10.2.0) gereed om te worden uitgebracht.

Deze versie bevat voornamelijk een belangrijke update en correcties.

De werkbladen "Tafels", "Prothesen" en "Uitvaartkosten" zijn bijgewerkt met de recentste gegevens voor berekening van de levensduur (zie hierna).

De recentste sterftetafels van 2011 van de ADSEI (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie) (vroeger NIS) van de FOD Economie zijn nu gebezigd in plaats van de tafels van 2010 die in de vorige versie van het programma werden gebruikt.